Малък боров хоботник

Категория: 
Иглолистни
Месец: 
април, май, юни, юли, август, септември
Латинско име: 
Pissodes castaneus (De Geer, 1775) (Coleoptera, Curculionidae)
Хранителни растения: 

Борове (Pinus spp.). Предпочита отслабнали млади (6-10 годишни) фиданки.

Разпространение: 

Цяла Европа. У нас е широко разпространен в боровите гори.

Морфология: 

Възрастното е с дължина на тялото от 5 до 8 mm. Тялото е покрито със сиви космици. Преднегръдът е изострен напред, покрит с 8 жълтеникави точици. Хоботът е дълъг, по средата му са прикрепени антените, които са коленчати. Елитрите са надлъжно точкувани. На тях има две напречни жълтеникави ивици, предната от които е по-тясна, прекъсната в средата. Задната ивица е по-широка, от външната страна жълта, а към елитрите – бяла. Яйцето е бяло, овално-продълговато. Ларвата е дълга до 8 mm. Тя е бяла с кафява глава, леко извита, безкрака. Какавидата е свободна, бяла, в елипсовидна какавидна камерка в беловината, покрита с дървесни влакна.

Биология: 

Видът е моноволтинен, но при благоприятни условия може да развие и две генерации годишно. Зимува като имаго в основата на нападнатите стъбла, в мъха или в почвената постилка. Лети от април до септември. Възрастните се нуждаят от допълнително хранене и правят дупки по младите леторасли, от които изтичат капки смола. Женската снася яйца през пролетта и лятото под кората на младите 5-15 годишни дървета. Яйцата са разположени на групи, най-често при шийката или под прешлените. Новоизлюпените ларви се хранят отначало с ликовите тъкани, след което се вгризват в беловината. Ходовете са запълнени с дървени стърготини. Ларвните ходове завършват с какавидни камерки. Развитието на ларвите при топло време продължава около 6 седмици, но при дъждовни периоди е разтеглено до 4 месеца.

Естествени регулатори: 

Паразитоиди: Calosota vernalis Curtis, Eupelmus urozonus Dalman (Hymenoptera: Eupelmidae); Rhopalicus  guttatus (Razeburg),  R. tutela (Walk.),  Metacolus  unifasciatus Furster (Hymenoptera: Pteromalidae).

Повреди: 

При висока численост ларвите прекъсват проводящите тъкани, в резултат на което нападнатите дървета изсъхват. Най-често заселва отслабналите борови фиданки  с подгънат централен корен или деформирана коренова система.

Мониторинг: 

В местата на допълнителното хранене и снасянето на яйцата се появяват капки смола, което е показател  за нападение от вредителя. Иглиците на нападнатите фиданки стават червени.

Контрол: 

Изваждане и унищожаване на нападнатите фиданки от боровите култури преди излитането на младите хоботници. Своевременно провеждане на отгледните мероприятия за формиране на здрави и жизнени насаждения. При силно нападение пръскане с инсектициди преди и по време на летежа на вредителя.