Елов кривозъб корояд

Категория: 
Иглолистни
Месец: 
март, април, май, юни, юли, август, септември
Латинско име: 
Pityokteines curvidens ( Germar, 1824) (Coleoptera: Curculionidae)
Хранителни растения: 

Обикновена ела (Abies alba Mill.).

Разпространение: 

Европа. Япония. У нас в насажденията от ела.

Морфология: 

Имагото е дълго 2,5-3 mm. Тялото е смолисто-кафяво до черно, покрито с кафяви космици. Елитрите са пунктирани. В края на елитрите има по 3 зъбчета, първото от които е завито нагоре, второто – надолу, а третото – навътре към впадинката. Между второто и третото зъбче има по 2 малки брадавички. При мъжките зъбчетата са по-добре развити. Яйцето е бяло, овално-продълговато. Ларвата е дълга около 4 mm, безкрака, сърповидно извита. Цветът на тялото е бял, а на главата – кафяв. Какавидата е свободна, бяла, разположена в какавидна люлчица.

Биология: 

Моногамен и биволтинен вид. Зимува като имаго и лети  рано през пролетта. На по-ниски и топли места се появява в края на март или началото на април. Възрастните от първата генерация летят през юли. Майчините ходове започват с входно каналче и имат форма на двураменна напречна скоба. Ларвните ходове завършват с какавидна камерка в беловината.

Естествени регулатори: 

Имагото на Thanasimus formicarius (L.) (Coleoptera: Cleridae) унищожава възрастните на P. curvidens. Ларвите на хищника нападат яйцата и ларвите на корояда.

Повреди: 

Заселва отслабнали по-дебели и стари дървета във връхните части на стъблата. При наличие на повалени дървета се размножава масово и напада здрави стъбла.

Мониторинг: 

По наличието на майчините ходове и ларви.

Контрол: 

Своевременно откриване, отсичане и извозване на нападнатите дървета. При силно нападение обелване на стъблата и третиране на кората с инсектициди.