Полиграф

Категория: 
Иглолистни
Месец: 
април, май, юни, юли, август, септември, октомври
Латинско име: 
Polygraphus polygraphus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Curculionidae)
Хранителни растения: 

Смърч (Picea abies (L.) Karst.).

Разпространение: 

В смърчовите гори на Европа и Азия до Япония. У нас е разпространен повсеместно в ареала на смърча.

Морфология: 

Бръмбар с дължина до 2,2-2,5 mm. Щитчето е черно, блестящо. То е с видим кил, дребно и гъсто точкувано. Елитрите имат редове от точки и целите са покрити с продълговати, светли и гъсти люспици. Яйцето е бяло, овално-продълговато. Ларвата е дълга до 3 mm. Тя е бяла, безкрака, сърповидно извита, с кафява глава. Какавидата е свободна, бяла, в какавидна люлчица.

Биология: 

Годишно развива 1-2 поколения, а при особено топли години се наблюдава и трета генерация. Ходовете са прави и врязани в ликовата част на кората. По рядко майчините и ларвните ходове засягат частично и беловината. Майчините ходове са ориентирани в значителна степен напречно на стъблото. Формата им е напречно звездообразна, а системата се състои от 2-5 майчини хода.

Естествени регулатори: 

Паразитоиди –  Dinotiscus eupterus (Walk.), Mesopolobus  typographi (Ruschka), M. incultus (Walk.), Rhopalicus tutela (Walk.), Roptrocerus xylophagorum (Razeburg), Stenomalina micans (Olivier) (Hymenoptera: Pteromalidae), Eupelmus urozonus Dalman (Hymenoptera: Eupelmidae), Eurytoma polygraphi (Ashmead) (Hymenoptera: Eurytomidae).

Хищници - Thanasimus formicarius (L.) (Coleoptera: Cleridae) унищожава възрастните на P. polygraphus, а ларвите му нападат  яйцата и ларвите на корояда.

Повреди: 

Вторичен насекомен вредител, но при силно размножаване може да се прояви и като първичен. Един от най-масовите корояди по смърча. Заселва стъбла с диаметър около 20 сm в гъсти склопени смърчови насаждения. Напада единични и групи дървета. 

Мониторинг: 

По наличието на изсъхнали и съхнещи дървета.

Контрол: 

Отсичане, изнасяне от насаждението и обелване на нападнатите смърчови дървета преди летежа на вредителя. Изваждане от сечищата на дебели остатъци от сечта (върхове на смърчови дървета, дебели клони и др.) преди настаняването на корояда в тях.