Обикновена борова листна оса

Категория: 
Иглолистни
Месец: 
април, май, юни, юли, август, септември
Латинско име: 
Diprion pini (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Diprionidae)
Хранителни растения: 

Бял (Pinus sylvestris L.) и черен бор (Pinus nigra Arn.), по-рядко веймутов бор (Pinus strobus L.) и епизодично смърч (Picea abies (L.), ела (Abies alba Mill.) и дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.

Разпространение: 

В зоната на боровите гори на Европа и Северна Америка. В България се среща по-често в южната част на страната.

Морфология: 

Тялото на имагото е овално, дълго до 10 mm. Женските са по-едри от мъжките индивиди. При женските коремчето е жълто с тъмни петна, главата е черна. Антените са жълти, пиловидни. При мъжките тялото е тъмно, като края на коремчето е жълт. Антените са черни, перести. Ларвите са жълтеникаво-зелени с кафява глава. На дължина достигат до 26 mm. Какавидата е кафява, бъчвовидна.

Биология: 

За условията на България видът развива две поколения годишно. Зимува в почвата като ларва в какавидни пашкули. Какавидира напролет. Какавидният период продължава 2 седмици. Имагинира през април-май. Женските отлагат яйца си в предварително издълбани ямички в иглиците на бора. Ямичките са подредени плътно една до друга. След завършване на своето развитие какавидират в пашкули по клоните на растението гостоприемник.  Имагинирането на втората генерация става през юли-август. 

Естествени регулатори: 

Паразитоиди: по яйцата - Achrysocharella ruforum Kraufe, Baryscapus oophagus (Otten), Closterocerus ruforum (Krausse) (Hymenoptera: Eulophidae), Dipriocampe diprioni (Ferr.) (Hymenoptera: Tetracampidae), Eupelmus vesicularis (Retzius) (Hymenoptera: Eupelmidae); по ларви и какавиди: Sturmia incospicua Meigen (Diptera: Tachinidae), Dahlbominus fuscipennis (Zett.) (Hymenoptera: Eulophidae), Dibrachys cavus (Walk.), Mesopolobus subfumatus (Retz.), M. verditer (Norton), Pteromalus lutulentus Dalla Torre,  (Hymenoptera: Pteromalidae), Eurytoma verticillata (F.) (Hymenoptera: Eurytomidae), Monodontomerus aereus Walk., M. dentipes (Boheman), M. minor (Ratzeburg), M. strobili Mayr, M. vicicellae (Walker) (Hymenoptera: Torymidae) и др.

Патогени: гъби - Cephalosporium sp., Verticillium sp.

Повреди: 

Ларвите от първата генерация повреждат миналогодишните иглици, а от второто поколение  - както миналогодишните, така и тазгодишните иглици.

Мониторинг: 

По отложените яйца върху иглиците и по групите ларви върху растенията гостоприемници.

Контрол: 

Третиране на нападнатите площи през пролетта срещу ларвите първо поколение или лятно третиране срещу второто поколение с инсектициди на основата на дифлурбензурон.