Малка зимна педомерка

Категория: 
Широколистни
Месец: 
април, май, октомври, ноември, декември
Латинско име: 
Operophthera brumata (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Geometridae)
Хранителни растения: 

Полифаг по овощни и горски дървета. В горите се изхранва с дъб (Quercus spp.), липа (Tillia spp.), бук (Fagus spp.), тополи (Populus spp.), върби (Salix spp.), бряст (Ulmus spp.)  и габър (Carpinus spp.).

Разпространение: 

Дъбовата зона на Северна и Централна Европа, на юг до Северна Италия. В България повсеместен вид в широколистния растителен пояс.

Морфология: 

Изразен полов диморфизъм. Женската пеперуда е със закърнели сиво-зелени криле с една-две напречни по-тъмни ивици. На размер крилете достигат до средата на тялото. Мъжките са с нормално развити криле, сивкаво-кафеникави на цвят, като предните са изпъстрени с няколко по-тъмни напречни линии. Размахът на крилете е до 30 mm. Новоизлюпените гъсеници са тъмносиви, но постепенно позеленяват. Главата също е зелена. Надлъжно на гърба има тъмнозелена ивица, а отстрани на тялото ивиците са светло зелени. Какавидата е кафеникава, поместена в пашкулче, намиращо се в почвата на дълбочина до 20 cm. Яйцето е продълговато-овално, с диаметър около 0,5 мм. Отначало е светло зелено, но постепенно потъмнява и става червеникаво.

Биология: 

Зимува като яйце. Има разтегнат период на излюпване през пролетта. В края на май и през юни какавидира в почвата. Появата на възрастните започва от средата на октомври. Женските не могат да летят, а пропълзяват по стъблата на растенията до клонките в короната на дърветата. Плодовитостта на женските е до 300 яйца. Яйцата се снасят на малки групи (от 1 до 3), най-често  в основата на пъпките. 

Естествени регулатори: 

Паразитоиди: по яйцата - Trichogramma evanescens Westwood,  T. minutum Riley (Hymenoptera: Trichogrammatidae); по ларви и какавиди: Dibrachys cavus (Walk.) (Hymenoptera: Pteromalidae);  Perilampus ruficornis (F.) (Hymenoptera: Perilampidae).

Патогени:  вируси - Vagoia W.; микроспоридии - Thelohania cheimatobia Krieg, T. weiseri Günther.; гъби: Zoophthora virescens Batko, Entomophaga papillata (Thaxer) Batko.

Повреди: 

Новоизлюпените гъсеници повреждат пъпките, след това правят дупки в появилите се листа, а с нарастването си гъсениците изгризват цялата листна петура.

Мониторинг: 

Посредством лепливи пояси за улавяне на пропълзяващите по стъблата женски пеперуди.

Контрол: 

Третирания с бактериални препарати срещу гъсениците през пролетта. Единични или групи дървета могат да бъдат опазени чрез използване на лепливи пояси по стъблата през есента.