Черни петна по листата на явора

Категория: 
Широколистни
Месец: 
юни, юли, август, септември
Латинско име: 
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.
Разпространение и гостоприемници: 

Заболяването е повсеместно разпространено, както в разсадниците, така и в младите култури и насаждения от явор (Acer sp.). Среща се и по другите представители на сем. Aceracea.

Симптоми и повреди: 

Първите симптоми на болестта се изразяват във формирането на петна по листата на явора, които се появяват около средата на юни, отначало  бледожълтеникави, а с развитието на болестта тъмнокафяви до черни. Обикновено те са леко изпъкнали над листната повърхност. Заразените листа асимилират слабо, преждевременно окапват и фиданките отслабват физиологично. Вторичното заразяване нанася по-слаби щети, но създава предпоставки за масово проявление на болестта през следващата пролет.

Причинител: 

Гъбата, причиняваща черните петна по явора е Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., с конидиален стадий Melasmia acerinum Lev. Тя презимува върху опадалите листа и върху тях формира рано напролет апотециите с асците, отделя спори и се осъществява първичното заразяване.

Екологични изисквания: 

За първичното заразяване е необходима средна температура за денонощие 18-22 оС и количество на валежите 10-12 mm/m2 за десетдневка. Задължително условие е и наличието на инфекционен фон - стари заразени листа.

Мерки за борба: 

Събиране и изгаряне на опадалите листа; ранно пролетно третиране на младите едногодишни или двегодишните семенища с растително-защитни препарати, регистрирани за борба с паразита.