Вирусна мозайка по листата на тополите

Категория: 
Широколистни
Месец: 
май, юни, юли
Разпространение и гостоприемници: 

Заболяването е повсеместно разпространено по тополите (Populus sp.) от секциите Aigeiros, Deltoides, Balsamifera и Tacamahaca. 

Симптоми и повреди: 

Първите симптоми на заболяването се наблюдават след пълното развитие на листата при наличие на инфекционен фон и вектори – цикадки, листогризещи, миниращи, дърворазрушаващи и смучещи насекоми. Отначало по листната петура се появяват светложълтеникави кръгли петна, разположени предимно по дължината на нерватурата. С напредване на заболяването петната се сливат. Може да се появят също многоъгълни петна и хлорози по края на листата. При старите листа се наблюдават по-тъмножълти петна, които преминават в кафяво и се некротизират. Нерядко листата се деформират и закърняват. Некротичните петна върху листата на светлина изглеждат като многоъгълни жълти звездички. При сгъване листата, заразени с вируси, пукат. Често пъти при клоновете тополи, близки до балзамичните, вирусната инфекция причинява силно скъсяване на междувъзлията на нарастване и стъблата изостават в растежа си значително.

Причинител: 

Вируси, все още не добре проучени, независимо, че вирусната мозайка за първи път е описана у нас от Д.Атанасов  през 1928 г.

Мерки за борба: 

Наложително е да се осъществява строг фитосанитарен контрол  при интродукцията на нови клонове тополи и при движението на посадните материали от тополи в страната. Делтоидните и балзамичните тополи са по-податливи към заболяването, именно по тази причина вирусната мозайка по тополите трябва да се има предвид при интродуцирането на нови тополови клонове от тези групи. При констатиране на симптоми, опасани по-горе, е наложително незабавно да се търси консултация със специалист по лесозащита.