Голям дъбов сечко

Категория: 
Широколистни
Месец: 
юни, юли, август, септември, октомври
Латинско име: 
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Cerambycidae)
Хранителни растения: 

Основно представители на род Quercus, по-рядко на Fraxinus, Castanea, Ulmus, Juglans и др. дървесни видове.

Разпространение: 

Европа, Кавказ, Мала Азия, Северен Иран, Ирак, Израел и Палестина. В България е широко разпространен до около 800 m надм. в.

Морфология: 

Имагото е дълго 24-53 mm. Тялото е черно. Гръдният щит отгоре е набръчкан, а отстрани има по едно остро шипче. Елитрите към върха са стеснени, червеникаво-кафяви. Елитрите са по-дълги от тялото. Яйцето е кремаво бяло, овално, с диаметър около 0,5 mm. Ларвата е жълтеникаво-бяла с кафяво-черна глава. На дължина възрастните ларви достигат до 90 mm. Какавидата е жълтеникаво-бяла, свободна, дълга до 50 mm.

Биология: 

Генерацията обикновено е тригодишна, но развитието може да продължи четири и повече години. Женските снасят яйцата си поединично в пукнатини в долната част на стъблата на отслабнали, но живи дървета. Яйчният стадий продължава около 2 седмици. Новоизлюпените ларви се хранят в кората, издълбавайки плоски галерии, в които презимуват. През пролетта на следващата година, без да засягат силно флоемните тъкани,  ларвите проникват в дървесината, където издълбават ходове с дължина до 50 cm. Ларвите презимуват в дървесината още веднъж или два пъти. Какавидирането протича в разширение в края на галерията. Възрастните летят от юни до октомври.

Повреди: 

Свързан главно с отслабнали дървета, които могат да загинат в резултат на силни нападения. 

Мониторинг: 

По входните отверстия на ларвите в стъблата.

Контрол: 

Поддържане на горите в добро здравословно състояние посредством система от лесовъдски и санитарни мероприятия.