Малък брястов беловинояд

Категория: 
Широколистни
Месец: 
май, юни, юли, август, септември
Латинско име: 
Scolytus multistriatus (Marsham, 1802) (Coleoptera: Curculionidae
Хранителни растения: 

Брястове (Ulmus spр.), по-рядко Populus spp., Prunus spp., Rhamnus spp., Carpinus spp., Alnus spp., Fagus spp., Quercus spp. и Fraxinus spp.

Разпространение: 

Средна и Южна Европа, Кавказ, Алжир. У нас се среща в цялата страна.

Морфология: 

Имагото е керемидено-кафяво, на дължина достига до 2-4 mm. При мъжките индивиди челото е вдлъбнато и по края леко окосмено, а при женските то е голо и изпъкнало. На втория сегмент на коремчето отдолу има зъбче, насочено назад. Яйцето, ларвата и какавидата наподобяват тези на S. scolytus.

Биология: 

Лети в средата на юни. Женската копулира и снася яйца под кората на тънката част на стъблата и клоните на брястовите дървета. Майчините ходове са вертикални, с дължина 3-4 cm и съдържат до 100-200 яйца. Диаметърът на заселваните дървета е по-малък от тези, в които се развива брястовият корояд. Зимува като ларва. Развива едно поколение годишно.

Естествени регулатори: 

Паразитоиди: Cheiropachus quadrum (Fabricius), Cleonymus obscurus Walk., Dinotiscus aponius (Walk.), D. eupterus (Walk.), D. colon (L.), Rhopalicus tutela (Walk.), Rhaphitelus maculatus Walk. (Hymenoptera: Pteromalidae), Entedon ergias Walk. (Hymenoptera: Eulophidae), Eurytoma morio Boheman (Hymenoptera: Eurytomidae).

Повреди: 

Напада физиологично отслабени дървета. Подобно на брястовия корояд, пренася спорите на холандската болест. Освен по големите брястови дървета, повреди нанася и върху младите фиданки в разсадниците, където се дохранва за полово узряване.

Мониторинг: 

Ловни дървета  и залагане на феромонови  уловки в средата на юни.

Контрол: 

Системно изгаряне на нападнатите брястови дървета или части от тях. Химична борба срещу летящите беловинояди, които разнасят и патогенната гъба по това време. Селекция на брястове, устойчиви на холандската болест и на вредителя.