Букова щитоносна въшка

Категория: 
Широколистни
Месец: 
април, май, юни, юли, август
Латинско име: 
Cryptococcus fagisuga Lindinger, 1936 (Hemiptera: Eriococcidae)
Хранителни растения: 

Монофаг по Fagus spp.

Разпространение: 

Обитава основно естествени букови гори, достигайки до 1200 m надм. в. Разпространен е в Европа, Мала Азия и Източното крайбрежие на Севрна Америка.

Морфология: 

Тялото на женските е широкоовално, ярко жълто, с дължина 0,5-1,0 мм, изцяло покрито с бял плътен восъчен налеп, в който се намират и отложените яйца (овисака). Ларвите и яйцата също са с жълто оцветяване. 

Биология: 

Има едногодишна генерация. Презимува като ларва първа възраст. Възрастните женски се появяват през май и отлагат яйцата си в един по-продължителен период – от началото на юни до средата на август. Плодовитостта на една самка достига 60 яйца. Излюпването продължава около 5-6 седмици. Новоизлюпените ларви се придвижват до пукнатини на кората, покриват се изцяло с бели восъчни отделяния и изпадат в диапауза. Видът се изхранва от сокове, които черпи от ствола, клонките и корените на по-старите букови дървета. Ларвите и възрастните предпочитат по-грубата, напукана част на кората, където се заселват в пукнатините, обикновено образувайки продълговати редици по тяхното протежение. При по-младите дървета колониите се съсредоточават в ниската част на ствола, около почвата, докато при по-старите заселването е в разклонията от по-долните части на короната. 

Естествени регулатори: 

хищници: Chilocorus bipustulatus (L.), C. stigma (Say), C. renipostulatus Scriba (Coleoptera: Coccinellidae), Chrysopa ciliata Wesmael, C. ventralis Curtis (Neuroptera: Chrysopidae) и др.

Повреди: 

В местата, където видът колонизира в по-голяма плътност, при буковите дървета се нарушава нормалното развитие на паренхима и се образуват некрози в неголеми участъци от кората. През образуваните процепи проникват сапрофитни и паразитни гъби, които разрушават кората, беловината и ядрото (Nectria, Stereum, Polyporus, Fomes) и вредители по стъблото (Xyloterus domesticus L., Elateroides dermestiidees L. и др.). Особено опасни са вторичните нападения от нектриалните гъби Nectria coccinea var. faginata и N. galligena.

Контрол: 

Няма разработени ефективни мерки за борба с вредителя.