Краста по листата на цера

Категория: 
Широколистни
Месец: 
април, май, юни, юли, август, септември, октомври
Латинско име: 
Dryomyia circinuans (Giraud, 1861) (Diptera: Cecidomyiidae)
Хранителни растения: 

Цер (Quercus cerris L.).

Разпространение: 

Европа. У нас е често срещан вид в церови гори.

Морфология: 

Възрастните са двукрили, с дължина на тялото 2,5 mm. Главата и гърдите са черни, а коремчето червено. Краката са тънки и удължени, кафяви на цвят. Антените са 18-членни.

Биология: 

Генерацията е едногодишна. Възрастните летят през април. Снасят по около 250 яйца върху развиващите се листа. През май излюпените ларви предизвикват образуването на кръгли сплеснати гали по долната страна на листата. Галите са еднокамерни, с диаметър около 5 mm и са покрити с гъсти къси жълто-кафяви власинки. Презимуват ларвите в галите, какавидират през март на следващата година и след около месец новите възрастни излитат през кръгли отвори, намиращи се от горната страна на листата.

Повреди: 

При силно нападение листата изцяло се покриват с галите, което довежда до намаляване на прираста.

Мониторинг: 

По галите върху долната страна на листата.

Контрол: 

Срещу този вид не се води борба. Евентулно може да се прилага събиране и унищожаване на листата с гали през зимата, както и третиране на възрастните по време на летежа с контактни инсектициди.