Испанска муха

Категория: 
Широколистни
Месец: 
май, юни
Латинско име: 
Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Meloidae)
Хранителни растения: 

Ясен (Fraxinus spp.), люляк (Syringa vulgaris L.), птиче грозде (Ligustrum vulgare L.) и др.

Разпространение: 

Централна и Южна Европа, Южен Сибир. В България повсеместно, но по-сериозни повреди са регистрирани в ясенови насаждения в северната част на страната.

Морфология: 

Главата, тергума и елитрите са металнозелени на цвят. На надкрилията има по три продълговати жилки. Бръмбарчето е с продълговата форма, достигащо на дължина до 21 mm. Антените са дълги, нишковидни. Възрастните издават остра неприятна миризма. Яйцата са дребни бежово-зеленикави. Ларвата в своите три стадия на развитие е с различна окраска. Младите са кафяви на цвят с дълги антени, двойка опашни нишки и 3 чифта крака. Ларвата втора възраст е бяла на цвят, без опашни нишки. Видът зимува като ларва 3 възраст, превърната в лъжлива какавида, която напролет отново става бяла ларва. Лъжекакавидата е кремавобяла.  

Биология: 

Женската снася неколкократно по 40-50 яйца в почвата, като след всяко отлагане на яйца се нуждае от допълнително хранене. Излюпването на ларвите става за около месец. От почвата те пропълзяват до цъфналата тревна и храстова растителност, където се прихващат за земните пчели, посещаващи цветовете. По този начин биват отнасяни в гнездата на земните пчели, където се хранят с техните яйца и ларви. Какавидира напролет.

Повреди: 

Повреди нанася имагото, което изгризва листата на нападнатите, най-често ясенови (Fraxinus spp.) дървета. Регистрирани са сериозни нападения по полезащитните  пояси в Добруджа. Това става при допълнителното хранене на възрастните, след имагинарането им през май-юни.

Мониторинг: 

По възрастните и повредите от тях.

Контрол: 

Третиране на нападнатите насаждения с инсектициди напролет срещу хранещите се възрастни.