Дъбова листна бълха

Категория: 
Широколистни
Месец: 
април, май, юни, юли, август, септември
Латинско име: 
Altica quercetorum saliceti (Weise, 1888) (Coleoptera: Chrysomelidae)
Хранителни растения: 

Основно дъбове (Quercus spp.). Среща се рядко и по бреза (Betula spp.), върба (Salix spp.), елша (Alnus spp.), леска (Corylus spp.) и бук (Fagus spp.).

Разпространение: 

Южна и Средна Европа, на север до южната част на Скандинавския полуостров. У нас е разпространен повсеместно до 1000 m. надм. в.

Морфология: 

Бръмбар с дължина 4,5-5,2 mm, с тъмносин или тъмнозелен цвят с метален блясък. Антените и краката са черни. Задните крака са скакателни. Яйцата са жълтокафяви, яйцевидноудължени. Ларвата има напречни редове от дребни блестящи брадавички с фини космици по тях. Дълга е до 7 mm. Какавидата е жълта, с черни очи, дълга до 4 mm.

Биология: 

Генерацията е едногодишна. Презимуват бръмбарите – в постилката или в пукнатини по кората. Напролет се появяват при разлистване на дърветата. Дохранват се, изгризвайки продълговати отвори в листата. Снасят яйцата на купчинки по 10-20 бр. от долната страна на листата. След 10-12 дни се излюпват ларвите, които се хранят групово, скелетирайки листата от долната им страна. В края на развитието си изгризват и горния епидермис между жилките. В края на юли ларвите какавидират в почвата, в постилката или в цепнатини по кората. Какавидният стадий продължава две седмици. Младите бръмбари се появяват през август и се хранят като изгризват малки отвори в листата до есента.

Повреди: 

Скелетиране и надупчване на листата на дъба. При масово размножаване нанася съществени щети на дъбовите насаждения. Особено силно страдат младите 1-2 годишни фиданки както в насажденията, така и в разсадниците.

Мониторинг: 

Рано през пролетта се наблюдават нагризвания по пъпките и надупчвания по младите листа от бръмбарите. Скелетираните от ларвите листа изсъхват и стават светлокафяви. Нападнатите дървета изглеждат като опожарени.

Контрол: 

Третирания с химични инсектициди.