Ясенов листов хоботник

Категория: 
Широколистни
Месец: 
март, април, май, юни, юли, август, септември
Латинско име: 
Stereonychus fraxini (De Geer, 1781) (Coleoptera: Curculionidae)
Хранителни растения: 

Ясени (Fraxinus spp.) и маслина (Olea europaea L.).

Разпространение: 

Средна и Южна Европа, Северна Африка. У нас повсеместно разпространен.

Морфология: 

Възрастното е бръмбар с дължина на тялото 3,2-3,6 mm, чернокафяв с червеникавокафяви крака и антени. Често елитрите и преднегръбът отгоре черни. Отгоре е покрит с елипсовидни, сиви, жълтокафяви или жълти люспи, често образуващи петна. Рядко се срещат екземпляри само със сиви люспи. По средата на преднегръба и елитрите има по-рядко олюспено и по-тъмно петно. Ларвата е жълтеникава, с черна хитинизирана глава, задтилното щитче е разделено на две с напречна бразда. По тялото й има редки, къси четинки. Достига до 8 mm дължина. Какавидата е свободна, в кожест бъчвовиден лъжлив пашкул, който отначало е прозрачен, жълтеникав, а по-късно тъмносив.

Биология: 

Легенда: + - имаго; -  - ларва;  к – какавида; я – яйце

Генерацията е едногодишна. Бръмбарите зимуват в почвената постилка и в мъха по кората на дърветата. Летят от края на март до юни. Женската снася 100-150 яйца в течение на 15-20 дни по долната страна на листата, на групи, близо до средната жилка. Ларвите се хранят отначало с долния епидермис и паренхима, изгризвайки петна с неправилна форма. В края на развитието си изгризват и епидермиса от горната страна на листата, скелетирайки петната. Развитието на ларвата продължава 3-4 седмици. Какавидират в края на юни по листата и стъблата на дърветата, а също в почвената постилка. Новите бръмбари се появяват през юли и до зимуването се хранят като изгризват неправилни отвори по листата.

Естествени регулатори: 

Паразитоиди: Blacus hastatus Hal., B. ruficornis Nees. (Hymenoptera: Braconidae).

Повреди: 

Презимувалите бръмбари отначало се хранят с пъпките, които в резултат на това изсъхват. Ларвите скелетират листата на петна. Бръмбарите изгризват отвори с неправилна форма по листата.

Мониторинг: 

По наличието на ларви и възрастни на вредителя и повредите по листата.

Контрол: 

Третиране срещу ларвите с пиретроидни или комбинирани (фосфорорганични и пиретриодни) инсектициди. Борбата е затруднена поради това, че ларвите се хранят от долната страна на листата.