Тополов кръгломиниращ молец

Категория: 
Широколистни
Месец: 
април, май, юни, юли, август, септември
Латинско име: 
Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833) (Lepidoptera: Gracilariidae)
Хранителни растения: 

Тополи (Populus spp.). Предпочита P. nigra L., P. deltoides Marsh. и техните хибриди.

Разпространение: 

Европа, Кавказ, Казахстан, Южен Сибир, Средна Азия. В България се среща повсеместно в долния лесорастителен пояс.

Морфология: 

Пеперуда с размах на крилата 8-9 mm. Предните крила са сребристобели, изпъстрени с по-тъмен рисунък. Задните крила са тъмносви. Яйцето е дребно, овално, с диаметър около 0,35 mm. Гъсениците са бели или сиво-зелени, дълги около 8 mm. Какавидите са светлокафяви, на дължина достигат около 5 mm.

Биология: 

Годишно развива две поколения. Зимува като какавида и възрастно насекомо. Женските започват да снасят яйца от средата на април. Новоизлюпените гъсеници проникват в паренхима на листата. Мините са овални. Какавидирането се извършва във вътрешността на мините. При имагинирането пеперудите измъкват след себе си част от какавидната обвивка. Летежът на второто поколение е през юни.

Естествени регулатори: 

По ларвите на P. populifoliella в България са установени следните видове паразитоиди: Achrysocharella formosa (Westwood), Achrysocharoides altilis (Delucchi), Chrysocharis idyia (Walker), Chrysocharis orchestis Ratzeburg, Cirrospilus elegantisimus Westwood, Cirrospilus lyncus Walker, Closterocerus trifasciatus (Girault), Pnigalio mediterraneus Ferriére et Delucchi и Sympiesis sericeicornis (Nees) (Hymenoptera: Eulophidae).

Повреди: 

Периодично формира градации и причинява значителни щети на изкуствените тополови насаждения.

Мониторинг: 

По мините върху листата.

Контрол: 

Пръскане с разтвори на дифлубензурон по време на ембрионалното развитие или с разтвори на проникващи фосфорорганични инсектициди срещу ларвите.