Вилоопашатница

Категория: 
Широколистни
Месец: 
май, юни, юли, август, септември
Латинско име: 
Cerura vinula (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Notodontidae)
Хранителни растения: 

Тополи (Populus spp.)  и върби (Salix spp.).

Разпространение: 

Палеарктика. В България видът е разпространен почти повсеместно.

Морфология: 

Пеперудите имат размах на крилата 55-80 mm. Предните крила са сиво-бели, с три напречни тъмни извити линии. Задните крила са светлосиви. Коремчето е сиво, с напречни по-тъмни пръстени. Яйцата са полусферични, с плоска основа и изпъкнал връх, и диаметър 1,5-1,7 mm. Цветът им отначало е оранжево кафяв, а впоследствие леко потъмнява. Гъсениците имат масивно тяло, дълго до 50 mm. Главата е тъмнокафява с червен кант, тялото е зелено, а гърбът – виолетово-червен, с бяла ивица. Оцветяването на гърба има ромбична форма. Тялото завършва с две вилообразни тръбички, дълги около 15 mm, оцветени в първата половина в зелен цвят, а към върха – в червен. Какавидата е червено-кафява, дълга до 35 mm, разположена в твърд плътен пашкул от стърготини и копринени нишки.

Биология: 

Развива две поколения годишно. Зимува като какавида. Пеперудите от първата генерация летят през май, а от втората – през август. Женските снасят яйцата си единично или по няколко от горната страна на листата. Младите гъсеници правят дупки в листата, а възрастните ги изгризват напълно. Какавидирането се извършва в най-често в основата на стъблото.

Повреди: 

Каламитетен вид. Предпочита младите осветени насаждения. Най-големи щети причинява в разсадниците и младите култури, където често се наблюдават силни обезлиствания от него.

Мониторинг: 

По гъсениците и обезлистването от тях.

Контрол: 

Пръскане в разсадниците срещу младите гъсеници с разтвори на бактериални инсектициди на основата на Bacillus thuringiensis var. kurstaki.