Обикновена торбогнездница

Категория: 
Широколистни
Месец: 
март, април, май, юни
Латинско име: 
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae)
Хранителни растения: 

Главно по плодни дървета – Prunus, Pyrus  и др. Сравнително рядко се среща по горско-дървесни видове – представители на род Betula, Crataegus, Quercus, Populus и Salix.

Разпространение: 

Европа и Далечния Изток. У нас се явява периодично по крайпътни насаждения, изоставени полски имоти и овощни градини.

Морфология: 

Пеперудата е с размах на крилете до 35 мм и общо ръждивокафява на цвят. Предните крила са червеникаво до виолетовокафяви,  с напречна по-светла ивица и две белезникави петна в центъра и основата им. Задните крила са по-светли от предните, сиво-кафеникави. Яйцата са прилепени към кората на по-младите клонки под формата на спираловидна лента с дължина около 4 см и са покрити със сиви космици, отделяни от  коремчето на майката. Гъсениците са синкаво- до кафяво-черни. Гръбно са разположени два реда жълточервеникави петна с бели точки между тях. Главата им е сиво-черна. Тялото е покрито с гъсти космици, в общо кафеникаво оцветяване. На дължина гъсениците достигат 50-60 мм. Какавидата е светложълта. Тя е поместена в овален яйцеподобен пашкул.

Биология: 

Обикновената торбогнездница развива едно поколение годишно. Зимува като какавида в почвата на неголяма дълбочина. Имагинирането е сравнително рано – към края на март. Летежът на пеперудите продължава до средата на април. Оплодените женски снасят яйцекупчинките (съдържащи средно 300-350 яйца) по дължина на тънките клонки, около разклоненията. След ембрионалното развитие, което е около 2 седмици, новоизлюпените гъсеници си изграждат общо гнездо от плътна сиво-бяла материя. Гъсениците, които са много лакоми, се хранят само през нощта, а през деня са скрити неподвижно в гнездото. Каквидират в началото на юни. Част от какавидите имат диапауза повече от една година.

Повреди: 

Гъсениците изгризват напълно листата на нападнатите дървета. На върха на короната те образуват паяжинести гнезда, които са до 30-40 см и имат торбовидна форма. Нападенията са предимно по крайпътните насаждения и засягат по-младите дървета с храстовиден хабитус.

Контрол: 

Изрязване на яйчните купчинки през ранна пролет, дълбока оран около почвата на нападнатите дървета (за редуциране на какавидите) и изрязване на вече образуваните гнезда. Добри резултати дават третиранията с микробиалните препарати дипел и др. в периода на формиране на гнезда.