Голяма зимна педомерка

Категория: 
Широколистни
Месец: 
април, май, октомври, ноември, декември
Латинско име: 
Erannis defoliaria (Clerck, 1758) (Lepidoptera: Geometridae)
Хранителни растения: 

Полифаг по широколистни горско дървесни и овощ­ни видове. В горите най-често е вредител по дъб (Quercus spp.), липа (Tillia spp.), бук (Fagus spp.), тополи (Populus spp.) и габър (Carpinus spp.)

Разпространение: 

Европа, на север до Санкт Петербург и Естония. В Бълга­рия видът е повсеместно разпространен.

Морфология: 

Има подчертан полов диморфизъм. Женската пеперуда е безкри­ла. При мъжката предните крила са жъл­теникави, с две напречни зиг-загообразни кафяви ивици, а задните - сиво-кафеника­ви, с една черна точка в горната половина. Размахът на крилете достига да 50 mm. Гъсениците са с кафеникаво-зелено тяло с по една жълта надлъжна ивица отстрани и две тъмни линии на гърба. Главата е оц­ветена в оранжево. На дължина достига до 35 mm. Имат три чифта гръдни крака и два чифта коремни. Какавидата е кафе­никава, с размер до 20 mm. Яйцата отна­чало са жълти, но след снасянето им пос­тепенно потъмняват. Разположени са по­единично или на групи в основата на пъп­ките.

Биология: 

Легенда: + - имаго; -  - ларва;  к – какавида; я – яйце

Зимува в стадий яйце. Из­люпва се напролет. В края на юни и през юли видът какавидира в почвата на дъл­бочина до 30 cm, където какавидиращите гъсеници приготвят пашкули. Периодът на летеж на пеперудите е от септември до първата половина на ноември. Безкри­лите женски пеперуди пропълзяват по стъблото и се изкачват до короната на растението гостоприемник.

Естествени регулатори: 

Паразитоиди: по яйцата - Trichogramma evanescens Westwood. (Hymenoptera: Trichogrammatidae); по ларви и какавиди - Conomorium patulum (Walker) (Hymenoptera: Pteromalidae).

Патогени: бактерии - Pseudomonas aeruginosa Schroeter.

Повреди: 

Младите гъсенички отна­чало се хранят с пъпките, а след това се прехвърлят на листата, които изгризват.

Мониторинг: 

Използване на лепли­ви пояси за улавяне на пропълзяващи по стъблата женски пеперуди.

Контрол: 

Третирания с бактериал­ни препарати. При единични дървета в паркове и градинки поставяне на лепливи пояси на стъблото, в които пропълзява­щите женски индивиди залепват.