Зелена дъбова листоврътка

Категория: 
Широколистни
Месец: 
април, май, юни
Латинско име: 
Tortrix viridana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae)
Хранителни растения: 

Вредител по дъбовите насаждения (Quercus spp.)

Разпространение: 

В зоната на дъ­бовите гори на Европа и Мала Азия. В Бъл­гария повсеместно в дъбовата зона.

Морфология: 

Предните криле са зе­лени, а задните сиви. Размахът им дости­га до 20 mm. Гъсениците са дълги до 20 mm. Те имат черна глава и зелено оцветено тя­ло, осеяно с тъмни брадавички и нежни кос­мици. Какавидата е около 10 mm и е тъм­на на цвят. Разположена е в завития лист, в който се е хранела гъсеницата. Яйцата са дребни с овална форма. Отначало са светли, но в процеса на ембрионалното развитие постепенно потъмняват.

Биология: 

Легенда: + - имаго; -  - ларва;  к – какавида; я – яйце

Видът зимува в стадий яйце. Излюпва се през април. Гъсениците правят укрития от два листа, свързани с паяжина, или от един лист, навит като пура. В тях гъсениците се хранят и кака­видират. Имагинирането на възрастните е две седмици след какавидирането. Лете­жът на пеперудите е в периода края на май-юни. Женската пеперуда снася яйца­та по тънките клонки, в основата на но­восформираните пъпки. Яйцата са разпо­ложени по двойки, покрити с щитче, кое­то на цвят е като кората на клонките.

Естествени регулатори: 

Паразитоиди: по яйцата - Pediobius cassidae Erd. (Hymenoptera: Eulophidae), Trichogramma sp., T. embryophagum (Htg.), T. cacaeciae Marchal. (Hymenoptera: Trichogrammatidae); по ларви и какавиди - Baryscapus scocsi (Erd.), Elachertus fenestratusNees., Pediobius crassicornis (Thomson), P. epigonus (Walk.), P. pyrgo (Walk.), P. saulius (Walk.), Sympiesis gordius (Walk.), S. sericeicornis (Nees), S. viridula (Thomson), S. xanthostoma (Nees), (Hymenoptera: Eulophidae), Brachymeria minuta L. (Hymenoptera: Chalcididae), Dibrachys cavus (Walk.), Mesopolobus mediterraneus (Mayr), M. subfumatus (Ratzeburg.), M. tibialis (Westwood), (Hymenoptera: Pteromalidae), Dicladocerus westwoodii West­ wood (Hymenoptera: Eucharitidae), Eupelmus erozonus Dalman (Hymenoptera: Eupelmi- dae), Eurytoma strigifrons Thomson (Hy­menoptera: Eurytomidae), Monodontomerus aereus Walk., M. minor (Ratzeburg.), M. vicicellae (Walk.) (Hymenoptera: Torymidae) u gp.

Патогени: Mukpocnopuguu - Nosema tortricis W., Thelohania weiseri Gunther, Octo- sporea viridana W.; гъбu - Blastodendrion pseu­dococci Evlakh., Coniothyrium gregori Prih.

Повреди: 

Младите гъсеници се хранят с пъпките. При разлистване на дърветата започват да скелетират листата или ги изгризват.

Мониторинг: 

Използване на фотоеклектори за установяване на наличие и количеството на отложените яйца на вида. 

Контрол: 

Третирания с бактериални препарати срещу гъсениците на вредителя.