Кафяво централно гниене

Категория: 
Гниене на дървесината
Месец: 
януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември
Латинско име: 
Inonotus nidus-pici Pil.
Разпространение и гостоприемници: 

Заболяването е разпространено в средиземноморските страни, предимно в Югоизточна Европа. Гостоприемници са Quercus cerris, Q. pubescens, Q. suber и дру­ги дъбове, но най-чувствителен е Q. cerris.

Симптоми и повреди: 

Те са външ­ни и вътрешни. Външните се изразяват в нараняване на стъблото, най-често дупки от кълвачи, и периферно тъмно оцветена кора с оформена подутина. Вътрешните са добре изразени чрез кафявото сърцевинно гниене, надолу и нагоре от мястото на заразяване. Ядровата дървесина гние по диаметър и височина и почти не се засяга беловината. Нападат се предимно дърве­та с добре формиран ритидом. Загубата на дървесина от гниене е значителна.

Причинител: 

Това е дърворазрушаващата гъба Inonotus nidus-pici. Плодните и тела са многогодишни, с ежегодно фор­миране на нова тъкан в периферията на старите. Отначало са меки, жълтеника­во-кафяви, но по-късно придобиват тъмно­кафява до черна окраска. Обичайно се фор­мират около и в наранената тъкан и в дуп­ките по дърветата, направени от кълва­чите, или по повърхността на пънове. Гъ­бата дава спори, които се пренасят от къл­вачи или въздушни течения и причиняват заразяване, но винаги през външни откри­ти наранявания. Процесът на деструкция на дървесината е продължителен и повре­дите са необратими. Загубите на дървеси­на са значителни и достигат до 30-40 % от обема на заболялото дърво.

Мерки за борба: 

Отстраняване на засегнатите дървета при извеждане на се­чи.