БОРБА С РЪЖДИВАТА БОРОВА ЛИСТНА ОСА В РАЙОНА НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ, ОТ 2000 ДО 2020 г.

Анализ на проведените лесозащитни мероприятия в периода 2000-2020 г.