Лесозащитни новини 2021

 

МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ВЛОШЕНОТО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОЛЕЗАЩИТНИТЕ ГОРСКИ ПОЯСИ В ДОБРУДЖА

ИНОВАЦИИ В ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ - ГР. СОФИЯ

ЗДРАВЕТО НА ГОРАТА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРОЕКТ „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“

ПОСЛЕДЕН ЕТАП ОТ АВИОБОРБАТА СРЕЩУ БОРОВА ПРОЦЕСИОНКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ

ПРЕДСТОЯЩА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СЪХНЕНЕТО НА ПОЯСИТЕ В ДОБРУДЖА

ДЪБОВАТА КОРИТУХА - ЗНАЧЕНИЕ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

ВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ БОРОВА ПРОЦЕСИОНКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТРИ СТОПАНСТВА В РАЙОНА НА РДГ КЪРЖДАЛИ

ДЪБОВАТА КОРИТУХА - ИНВАЗИВЕН НАСЕКОМЕН ВИД В СТРАНДЖАНСКИТЕ ГОРИ

ГЪБОТВОРКАТА - ОСНОВЕН НАСЕКОМЕН ВРЕДИТЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЗС-ВАРНА

ЕКСПЕРТИ ОТ ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ СОФИЯ И РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ УЧАСТВАХА В ЗАНИМАТЕЛНИ СРЕЩИ С ДЕЦА ОТ АПРИЛЦИ И БОРИМА

ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ПЛОВДИВ

ТРАДИЦИОННО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ СПИСАНИЕ ГОРА

БРОШУРА "ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВРЕДИТЕЛИ ПО ТОПОЛИТЕ"

БРОШУРА "ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВРЕДИТЕЛИ ПО ШИРОКОЛИСТНИТЕ ВИДОВЕ"

УТВЪРДЕНА ЛЕСОПАТОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 г.

ПОВЕЧЕ ОТ 78 000 ДКА ГОРИ ЩЕ БЪДАТ ТРЕТИРАНИ СРЕЩУ РЪЖДИВА БОРОВА ЛИСТНА ОСА, БОРОВА ПРОЦЕСИОНКА И ГЪБОТВОРКА ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

 

СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ СТАНЦИИ В БЪЛГАРИЯ

 

СП. ГОРА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА НА ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ СТАНЦИИ