Дъбовата коритуха - опасен вредител за горите на България

В брой 10  от 2020 година на сп. Гора са представени наблюденията на доц. д-р Здравко Сталев, главен експерт в отдел „Научна и развойна дейност“ на ЮИДП - гр. Сливен, върху дъбовата коритуха в горите на Странджа.

В статията се поставят задачи и въпроси, като авторът дава и предложение за разрешаването им.

https://www.gorabg-magazine.info/bg/images/stories/Gora2010/1022.pdf