Дъбовата коритуха - опасен вредител за горите на България

В брой 10  от 2020 година на сп. Гора са представени наблюденията на доц. д-р Здравко Сталев, главен експерт в отдел „Научна и развойна дейност“ на ЮИДП - гр. Сливен, върху дъбовата коритуха в горите на Странджа.

В статията се поставят задачи и въпроси, като авторът дава и предложение за разрешаването им.

Пълният текст на статията - в приложения pdf файл.