Лесозащитни новини 2020

 

60 ГОДИНИ ЛЕСОЗАЩИТНИ СТАНЦИИ В БЪЛГАРИЯ

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛЕСОЗАЩИТА 12-14.10.2020

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКЛАДИ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛЕСОЗАЩИТА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 15 май 2020 г.

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2019 Г. И ПРЕДВИДЕНИ ЛЕСОЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2020 г.

ВАЖНИ ФИТОПАТОГЕННИ ГЪБИ ПО ИГЛИЦИТЕ НА БЕЛИЯ И ЧЕРНИЯ БОР В РАЙОНА НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ПЛОВДИВ

БОРБА С РЪЖДИВАТА БОРОВА ЛИСТНА ОСА В РАЙОНА НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ, ОТ 2000 ДО 2020 г.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ДЪБОВАТА КОРИТУХА В СТРАНДЖА ДИСКУТИРАТА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ ЛЕСОВЪДИ НА ТЕРЕН

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛЕСОЗАЩИТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.11.2020 г. В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

60-ГОДИШНИНАТА НА ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ СТАНЦИИ БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАНА С НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ДЪБОВАТА КОРИТУХА - ОПАСЕН ВРЕДИТЕЛ ЗА ГОРИТЕ НА БЪЛГАРИЯ