Болести, причинени от недостиг на хранителни вещества

Категория: 
Непаразитни болести и повреди и висши паразитни растения
Месец: 
април, май, юни, юли, август, септември, октомври
Разпространение и гостоприемници: 

Това заболява­не най-често се среща на бедни, ерозирани месторастения или при почвени условия, които затрудняват усвояването на съот­ветните макро- и микроелементи.

Симптоми и повреди: 

Хлорозата, която е най-често срещаното заболяване от тази група, е резултат от недостиг на желязо и манган. Може да се прояви още при разлистването на дърветата и впос­ледствие да обхване значителна част от клоните на короната. В началото, при раз­витие на този процес, е възможно на фона на пожълтелите листа да се откроят тесни ивици около жилките, които оста­ват зелени за по-продължителен период от време. Впоследствие пожълтелите листа се извиват и по тях могат да се образу­ват некротични петна. По-интензивно развитие на процеса води до изсъхване на засегнатите клони. Тези симптоми се наблюдават обикновено в периферната част на насажденията и по единично растящи дървета.

При недостиг на магнезий започва пожълтяване в средата на засегнатите листа, като по-късно се появява петнис­то оцветяване на зоните между жилките на листната петура. Важен белег за тази болест са и тъмнозелените участъци око­ло жилките, предимно на старите листа.

При недостиг на фосфор първоначал­но листата придобиват тъмен синьо-зе­лен цвят поради относителното повиша­ване съдържанието на хлорофила. По-къс­но те се оцветяват от виолетово-червено до медно-кафяво. Периферията на лист­ните петури пожълтява поради нараст­ването на количеството на антоциана.

Причинител: 

Не са напълно изяс­нени причините, но преобладава мнение­то, че развитието на тези неинфекциоз- ни заболявания се дължи на влошен храни­телен режим и вероятно на недостиг съ­ответно на желязо или манган и магне­зий (под 0,11 % от сухото тегло), фосфор, калий (под 0,40 % от сухото тегло) и др. Подобни симптоми са възможни в начал­ния етап на патологичния процес при раз­витие на некротични петна от заразява­не с някои патогенни гъби (например от род Septoria). Сходни са симптомите и при недостиг на други хранителни вещества, а така също и при климатични аномалии, замърсяване на въздуха и др.

Екологични изисквания: 

По-често посочените симптоми се наблюдават на по-бедни месторастения и в разсадниците.

Мерки за борба: 

Качествено и ко­личествено диагностициране на хранител­ните вещества в почвата в разсадници­те чрез лабораторни анализи. Набавяне на недостига на необходимите хранителни елементи чрез торене.